Anlaşmalı boşanma davası nedir? Anlaşmalı boşanma, eşlerin en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan hükümlerinden biridir.

Anlaşmalı Boşanmayı Gerekli Kılan Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmada çiftlerin en az 1 (bir) yıl evli kalması gereklidir. Yani davanın açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden 1 (bir) sene geçmiş olması lazım. Bir yıl evli kaldıktan sonra çiftler boşanma talebi ile mahkemeye başvuru yaptıkları takdirde hâkim boşamak zorundadır. Anlaşmalı boşanma da taraflar kendi tercihlerine göre tam bir fikir birliği var ise anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilir ya da protokol hazırlamaksızın tüm bunları hâkim karşısında da söyleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kuralları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının kuralları, öncelikle eşler boşanma hakkında görüşlerini birbirleri ile paylaşmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için gereken kurallar sırası ile şöyledir;

İlk kural, her iki tarafında boşanmayı istiyor olmasıdır.

İkinci kural, varsa çocukların hangi tarafta kalacağı konuşulmalıdır. Çocukların geleceği açısından en doğru olması gereken kararın alınması gerekir.

Üçüncü kural, velayete karar verdikten sonra yapılması gereken, diğer eşin çocukların geçimi için yapacağı katkıyı belirlemektir.

Dördüncü kural, ihtiyacı olan eşin yaşı, eğitim seviyesi, ekonomik durumu, mal varlığı, tekrar evlenme ihtimali ve çalışıp çalışmadığı da göz önünde bulundurularak yoksulluk nafakası belirlenmelidir.

Beşinci kural, evlilik içinde edinilen mal varlıkları, ziynet eşyaları ve ev eşyalarının paylaşılması ve kusuru az olan eşe ödenecek tazminat.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında, iyi bir avukat dava açısından davanın süresini çok etkiler eğer tüm işlemleri doğru ve hızlı yapabilecek bir avukat bulabilirseniz bu sizin için zaman kazancı demektir. Diğer türlü hatalı yapılan avukat seçimi ile yanlış hazırlanmış bir dosya ile davalar çok fazla uzar ve oldukça zaman kaybına neden olur. Bir diğer hususta mahkemenin iş yoğunluğudur. Anlaşmalı boşanma davaları, mahkemenin iş yoğunluğuna ve hazırlanan dosyaya göre 1 hafta ya da 3 ay arasında sürmektedir. Tarafların boşanmalarına mahkemece hükmolunduktan sonra gerekçeli kararın mahkemece yazılarak taraflara tebliği ile birlikte 15 (on beş) günlük istinaf süreci başlayacaktır. Bu sürecin başlangıcının hemen ardından tarafların karşılıklı olarak istinafa başvuru yapıp haklarından feragat etmeleri kararın kesinleşme sürecini hızlandırır.

Bir cevap yazın