İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir? İcra takibi alacaklının borçludan alacağını tahsil etmesi için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adı yaptığı çalışmaların bütünüdür. Para veya teminat alacağı olan bir alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başla...

Devamı ...
Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davası​ aile içi huzursuzluk, şiddet, geçimsizlik, aldatma​, olarak sebepler sunulabilmektedir; Boşanma Davasında en çok karşılaşılan sorunlar ve işlemleri sıralamak gerekirse, bunlar sırasıyla şu şekildedir.  Çekişmeli Boşanma Davası  A...

Devamı ...
CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşur; iddia, savunma ve yargılama. Savunma hakkı, kendisine bir suç isnat edilen kişinin, söz konusu suçu işlemediğini yani masum olduğunu, eylemin meşru müdafaa, zorunluluk hali vs. sebeplerle işlendiğini, işlemiş ...

Devamı ...
İCRA HUKUKU

İCRA HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilerin yine gerçek ve tüzel kişiler ile aralarındaki ilişkilerden doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, devletin müdahalesi ile cebren yerine getirilmesine dair koyulan kuralların oluşturduğu hukuk dalına&nb...

Devamı ...