BOŞANMA İŞLEMLERİ

AVCILAR BOŞANMA AVUKATI

Avcılar Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davaları ikiye ayrılmaktadır. Çiftlerin boşanma süreci içerisinde gerçekleşen bütün aşamalar içerisinde anlaşmalarından dolayı anlaşmalı boşanma davası ve çiftler arasında çekişmenin meydana geldiği çekişmeli boşanma davası bulunmaktadır.

 Boşanma davalarının nasıl işleyeceği ya da nasıl açılacağı kişilerin nasıl boşanacaklarına göre değişiklik göstermektedir. Lakin her iki boşana davası türünde de ilk olarak Aile mahkemesine bir başvuru gerçekleştirilmektedir. Boşanma işlemi başlatmak isteyen taraflardan her biri iki adet boşanma davası dilekçesi, varsa ek olarak eklemek istedikleri belgeler ve nüfus cüzdanlarına ait fotokopileri de ekleyerek boşanma davasını avukat aracılığı olmadan kendi kendine açabilmektedir.

Boşanma Davalarında Gerekçe Sunmak Gerekir Mi?

Boşanma işlemleri başlatarak boşanma davası açmak isteyen eş, dava dilekçesi içerisinde somut olacak şekilde bir boşanma sebebi sunmak zorundadır. Boşanmak için kişi şiddetli geçimsizlik gibi genel bir sebebi de gösterebilirken, isterse aldatma yani zina gibi daha özel sebepleri  de gösterebilir.

Boşanma işlemleri sırasında göstermiş oldukları belgeleri davanın yargılaması sırasında ispat etmek zorundadırlar. Aksi halde boşanma davası ret kararı alabilir. Davayı açmış olan eş hem boşana nedenini göstermeli hem de boşanma davası içerisinde karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlamalıdır. Dava sürecini başlatmış olan eşin boşanma sebebi olarak sunmuş olduğu olayın meydana gelmesinde bir etkisi bulunuyorsa dava reddedilebilir. Anlaşmalı bir şekilde başlatılmış olan boşanma davaları içerisinde tarafların kusuruna ya da gerekçesi uyuşmazlık konusu yapılamaz.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma işlemleri başlatıldıktan sonra bu dava sürecinin ne kadar sürede sona ereceği de önemli bir konudur. Anlaşmalı bir şekilde boşanmak isteyen çiftlerin boşanma davaları tek celsede sona erebilmektedir. Davanın bir karara bağlanması ortalama olarak 1 ay ile 4 ay arasında değişmektedir.

Çekişmeli boşanma davası içerisinde olan çiftlerin boşanmaları ise davanın niteliğine göre dava süresinin uzadığı ya da kısaldığı bir dava türü olarak gösterilebilmektedir. Çekişmeli boşanma davası usulüne uygun tebligat yapılması ön inceleme duruşması, inceleme duruşmaları ve karar duruşmaları gibi pek çok aşamadan meydana gelmiştir.

Bir cevap yazın