Fazla mesai ücretinin ödenmemesi çalışan icin sözleşmeyı haklı nedenle fesih sebebi teskil edeceğine dair Yargıtay Kararı. ” Davacı işçi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi ödenmesine bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle iş akdini feshettiğinden, kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.”

Yargitay 9. Hukuk Dairesi 2015/27995 – 2019/48, 7.1.2019 Tarih

Bir cevap yazın