Gerçek ve tüzel kişilerin yine gerçek ve tüzel kişiler ile aralarındaki ilişkilerden doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, devletin müdahalesi ile cebren yerine getirilmesine dair koyulan kuralların oluşturduğu hukuk dalına İcra Hukuku diyoruz.

Bir cevap yazın